Đào tạo doanh nghiệp

Với đội ngũ chuyên gia là Tiến sĩ, Phó Giáo sư và Luật sư, họ đã từng là giảng viên tại Đại học Luật TP. Thành phố Hồ Chí Minh và các trường đại học khác, cũng như các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm thực tế làm cố vấn và chuyên gia cho các tập đoàn, công ty lớn, AGL cam kết cung cấp các dịch vụ đào tạo hiệu quả nhất. cho khách hàng

Chúng tôi cung cấp các khóa đào tạo phù hợp với thực tế của từng doanh nghiệp, xuất phát từ nhu cầu của từng doanh nghiệp trong các lĩnh vực sau:

  • Đào tạo sở hữu trí tuệ: cung cấp các khóa đào tạo về luật sở hữu trí tuệ, xây dựng và phát triển thương hiệu, quản lý tài sản trí tuệ …

  • Đào tạo pháp lý (các khóa đào tạo về hợp đồng, luật lao động, luật doanh nghiệp, đầu tư, thuế, cơ chế giải quyết tranh chấp …)

  • Đào tạo về phương pháp quản lý: 5S, Kaizen, Lean6Sigma …

  • Đào tạo kỹ năng mềm: quản trị văn phòng, kỹ năng viết, kỹ năng thực hành pháp lý tại doanh nghiệp …