HỔ TRỢ KINH DOANH BẮT ĐẦU

Trong xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, Việt Nam là một trong những quốc gia mà các doanh nghiệp “Khởi nghiệp” được thành lập với tốc độ rất nhanh. Với niềm đam mê kinh doanh và cống hiến, sẵn sàng bùng nổ, dám thách thức những ý tưởng mới, nhiều công ty khởi nghiệp đã thành công và có chỗ đứng nhất định trên thị trường.

Tuy nhiên, hầu hết các công ty mới thành lập vẫn thiếu kiến thức về luật pháp, quản trị doanh nghiệp và kinh doanh.

AGL cung cấp các chương trình hỗ trợ đặc biệt cho người khởi nghiệp:

  • Tư vấn về các vấn đề liên quan đến việc thành lập và hoạt động của doanh nghiệp;

  • Hỗ trợ xây dựng và phát triển thương hiệu;

  • Kết nối mạng khởi nghiệp, Mạng khởi nghiệp với nhà đầu tư;

  • Hỗ trợ xác định sở hữu trí tuệ doanh nghiệp, cách thiết lập và bảo vệ tài sản trí tuệ của doanh nghiệp.

  • Cung cấp các khóa đào tạo, hội thảo về luật khởi nghiệp, chương trình được xây dựng phù hợp với từng lĩnh vực kinh doanh;