PGS.TS. LÊ THỊ NAM GIANG

PGS.TS. LÊ THỊ NAM GIANG

Cố vấn cấp cao

Với kinh nghiệm hơn 20 năm hoạt động thực tiễn tại một số văn phòng luật sư hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, PGS.TS. Lê Thị Nam Giang được đánh giá là một trong những chuyên gia giàu kinh nghiệm về tư vấn và đào tạo, về xác lập và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, về thương mại hóa quyền sở hữu trí tuệ, quản trị tài sản trí tuệ, nhượng quyền thương mại, chuyển giao công nghệ.

PGS.TS. Lê Thị Nam Giang đã tham gia thực hiện khoảng 20 dự án khoa học và công nghệ với tư cách chủ nhiệm dự án hoặc thành viên chính.

PGS.TS Lê Thị Nam Giang đã tham gia giảng dạy trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, giải quyết tranh chấp thương mại và tư pháp quốc tế hơn 20 năm tại Trường Đại học Luật TP. HCM và tham gia giảng dạy nhiều khóa đào tạo chuyên sâu về sở hữu trí tuệ và hợp đồng dành cho doanh nghiệp và cho các công ty luật, văn phòng luật sư và cơ quan thực thi quyền sở hữu trí tuệ. PGS.TS Lê Thị Nam Giang đã công bố trên 10 cuốn sách chuyên khảo và giáo trình, trên 50 bài báo khoa học với tư cách tác giả và đồng tác giả.

PGS.TS Lê Thị Nam Giang hiện là Giám đốc Trung tâm Sở hữu trí tuệ Trường Đại học Luật TP. HCM, Ủy viên thường trực Hội Sáng chế Việt Nam và nguyên là Tổng thư ký Hội Sở hữu trí tuệ TP. HCM.

PGS.TS Lê Thị Nam Giang có thẻ hành nghề Đại diện sở hữu công nghiệp do Cục Sở hữu trí tuệ cấp, thẻ hành nghề Đại diện giống cây trồng do Cục Trồng trọt cấp và Đại diện quyền tác giả.