ThS. Luật sư. NGUYỄN NGỌC ANH

Nguyễn Ngọc Anh

Giám đốc - Luật sư

Lĩnh vực chuyên môn: Dân sự; Doanh nghiệp; Hợp đồng; Đấu thầu. ThS. Ls. Nguyễn Ngọc Anh có hơn 20 năm kinh nghiệm hoạt động thực tiễn trong lĩnh vực pháp luật dân sự, đấu thầu, doanh nghiệp, hợp đồng và thương mại. Ths.LS. Nguyễn Ngọc Anh hiện hoạt động tại Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh, đã và đang tham gia tư vấn cho nhiều doanh nghiệp lớn.