Artboard 1

NGUYỄN HẢI LONG

Trưởng phòng Tư vấn pháp lý

Ông Nguyễn Hải Long từng có hơn 10 năm kinh nghiệm công tác tại Sở Tư pháp TP.HCM và hơn 12 năm kinh nghiệm thực tiễn trong tư vấn pháp luật ở các lĩnh vực đầu tư, bất động sản, đất đai, đặc biệt là vấn đề bồi thường, hỗ trợ tái định cư, pháp lý dự án bất động sản, giải quyết khiếu nại, khởi kiện hành chính…