Nguyễn Ngọc Mai Thy

NGUYỄN NGỌC MAI THY

Chuyên viên tư vấn

Chuyên viên tư vấn lĩnh vực: nhãn hiệu, quyền tác giả, kiểu dáng công nghiệp