PGS. TS. PHẠM XUÂN ĐÀ

PGS. TS. PHẠM XUÂN ĐÀ

Cố vấn cấp cao

Lĩnh vực chuyên môn: Y tế, An toàn vệ sinh thực phẩm, Chuyển giao công nghệ, Đào tạo. Với kinh nghiệm 30 năm hoạt động thực tiễn, PGS.TS.BS. Phạm Xuân Đà được đánh giá là một trong những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực y học, vệ sinh an toàn thực phẩm.

PGS.TS.BS. Phạm Xuân Đà đã và đang thực hiện các hoạt động đào tạo và tư vấn chuyển giao nhiều tiến bộ khoa học công nghệ mới trong lĩnh vực y sinh của thế giới đưa vào ứng dụng thành công ở Việt Nam như: thiết kế/quản lý bệnh viện theo tiêu chuẩn quốc tế, sử dụng công nghệ tế bào gốc trong chăm sóc thẩm mỹ, tiêu chuẩn hóa sản phẩm thực phẩm truyền thống bằng công nghệ cao, bảo tồn và phát triển nguồn dược liệu Việt Nam bằng công nghệ đầu cuối của thế giới… Tư vấn và đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ quản lý cho nhiều đơn vị quản lý nhà nước như quản lý thị trường, công an, các trường đào tạo y, các doanh nghiệp và tổ chức liên quan.

PGS.TS.BS. Phạm Xuân Đà là nguyên Viện trưởng Viện kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia – Bộ Y tế, nguyên Cục trưởng Cục Công tác phía Nam – Bộ Khoa học và Công nghệ. Hiện nay PGS.TS.BS. Phạm Xuân Đà là giảng viên cao cấp Khoa Y – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh