PGS.TS. Trần Thị Thùy Dương đã có kinh nghiệm hơn 20 năm giảng dạy và tư vấn trong lĩnh vực thương mại quốc tế, bao gồm lĩnh vực sở hữu trí tuệ tại Trường Đại học Luật TP.HCM và tham gia tư vấn về pháp luật cho nhiều doanh nghiệp lớn.

PGS.TS. Trần Thị Thùy Dương từng hoạt động tại đoàn luật sư TP. Hồ Chí Minh. PGS.TS. Trần Thị Thùy Dương đã tham gia thực hiện nhiều dự án khoa học và công nghệ với tư cách chủ nhiệm dự án hoặc thành viên chính. PGS.TS. Trần Thị Thùy Dương hiện là Phó Tổng biên tập (phụ trách) tạp chí Khoa học pháp lý, Trường Đại học Luật TP.HCM và là giảng viên cao cấp tại Trường Đại học Luật TP.HCM.

PGS.TS. Trần Thị Thùy Dương đã công bố khoảng 10 cuốn sách chuyên khảo và giáo trình, trên 50 bài báo khoa học với tư cách tác giả và đồng tác giả.