VÕ ĐĂNG PHƯƠNG THẢO

VÕ ĐĂNG PHƯƠNG THẢO

Trưởng phòng Sở hữu trí tuệ

Bà Võ Đăng Phương Thảo đã có hơn 07 năm kinh nghiệm tư vấn và đào tạo cho doanh nghiệp, trong đó có nhiều doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, đặc biệt trong xác lập và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và các thủ tục sau xác lập quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam cũng như tại nước ngoài.

Bà Võ Đăng Phương Thảo đã tham gia thực hiện nhiều dự án khoa học và công nghệ với tư cách chủ nhiệm dự án hoặc thành viên chính.