Tư Vấn Về Doanh Nghiệp

Tư Vấn Về Doanh Nghiệp

  • Tư vấn, thực hiện thủ tục Đăng ký thành lập doanh nghiệp/hộ kinh doanh và các thủ tục liên quan như thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp/hộ kinh doanh, đăng ký hoạt động Chi nhánh, Văn phòng đại diện, thủ tục Thông báo lập Địa điểm kinh doanh.
  • Tư vấn, thực hiện thủ tục Đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; Tạm ngừng kinh doanh, giải thể doanh nghiệp.
  • Tư vấn, soạn thảo, rà soát Điều lệ, quy chế nội bộ doanh nghiệp.
  • Tư vấn giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp; tư vấn giải quyết các tranh chấp nội bộ doanh nghiệp.
  • Tư vấn và thực hiện thủ tục đăng ký mã số mã vạch; công bố hợp quy sản phẩm.
  • Tư vấn thường xuyên cho các doanh nghiệp theo hợp đồng dịch vụ pháp lý thường xuyên