Services

Tư vấn về các Lĩnh Vực Khác

Đào tạo về lĩnh vực sở hữu trí tuệ, doanh nghiệp, hợp đồng,vv

Tư Vấn Về Hợp Đồng, Dân Sự, Lao Động

Tư vấn, soạn thảo, rà soát quy định, hợp đồng mẫu cho tổ chức, doanh nghiệp...

Tư Vấn Và Thực Hiện Thủ Tục Đăng Ký Đầu Tư

Tư vấn và thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư, chuyển nhượng vốn góp...

Tư Vấn Về Doanh Nghiệp

Tư vấn, thực hiện thủ tục Đăng ký thành lập doanh nghiệp/hộ kinh doanh...

Tư Vấn Về Bất Động Sản

Tư vấn dự án đầu tư có sử dụng đất. Tư vấn rà soát pháp lý sử dụng đất...

Tư Vấn Về Sở Hữu Trí Tuệ

AGL là tổ chức đại diện sở hữu trí tuệ chuyên nghiệp.