Tư Vấn Về Sở Hữu Trí Tuệ

Tư Vấn Về Sở Hữu Trí Tuệ

AGL là tổ chức đại diện sở hữu trí tuệ chuyên nghiệp có chứng chỉ hành nghề quyền đại diện sở hữu công nghiệp được Cục SHTT cấp, thẻ đại diện giống cây trồng được Cục Trồng trọt cấp và thẻ đại diện quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả được cấp bởi Cục bản quyền tác giả.

AGL tự hào là tổ chức đại diện sở hữu trí tuệ sở hữu đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, trong đó có PGS. TS Lê Thị Nam Giang hiện đang là Giám đốc Trung tâm SHTT của trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh, Tổng thư ký hội sở hữu trí tuệ thành phố Hồ Chí Minh và là một trong trong những chuyên gia hàng đầu về tư vấn và đào tạo trong lĩnh vực này. Chính vì vậy, chúng tôi đã nhận được sự tín nhiệm của các doanh nghiệp hàng đầu lựa chọn và sử dụng dịch vụ của AGL như: Công ty CP bóng đèn Điện Quang, Công ty CP Sữa Vinamilk, Công ty văn phòng phẩm MILAN…

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ về SHTT nhằm hướng tới sự bền vững của doanh nghiệp, để có thể nhận diện và xác định đúng các đối tượng sở hữu trí tuệ trong tài sản trí tuệ có thể được bảo hộ, sự phát triển bền vững của doanh nghiệp ở góc độ: khai thác và bảo vệ tối đa quyền sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp, tránh xâm phạm quyền SHTT của các chủ thể khác.

Dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp, đại diện quyền đối với giống cây trồng, tư vấn và dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan trong việc xác lập, thực thi và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm nhưng không giới hạn ở các hoạt động sau:

  • Tư vấn lựa chọn phương án xác lập, khai thác và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ
  • Tư vấn, thực hiện thủ tục đăng ký trong nước và đăng ký quốc tế đối với nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế/giải pháp hữu ích, quyền tác giả và quyền liên quan, quyền đối với giống cây trồng
  • Tư vấn, thực hiện các thủ tục sau xác lập quyền sở hữu trí tuệ (gia hạn, duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ; sửa đổi, cấp lại văn bằng bảo hộ; chuyển nhượng văn bằng bảo hộ; chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu trí tuệ).
  • Tư vấn về quản trị tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp, xây dựng hệ thống văn bản quản trị tài sản trí tuệ của doanh nghiệp; đào tạo nhân sự quản trị tài sản trí tuệ.
  • Tư vấn về thương mại hóa quyền sở hữu trí tuệ, về hợp đồng trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ: xây dựng, hoàn thiện các loại hình hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ, li-xăng quyền sở hữu trí tuệ, nhượng quyền thương mại, hợp đồng chuyển giao công nghệ