Tháng: Tháng Bảy 2022

Giấy Phép Con

“Giấy phép con” là thuật ngữ chỉ loại giấy tờ pháp lý cấp cho cá nhân, tổ chức, chứng nhận họ đủ điều kiện kinh doanh một, một số ngành, nghề có điều kiện theo quy định pháp luật về đầu tư. Căn cứ khoản 6 Điều 7 Luật Đầu tư 2020 quy định về […]
Read more

Đăng Ký Kinh Doanh

1. Lựa chọn loại hình doanh nghiệp Nên chọn loại hình doanh nghiệp nào khi thành lập công ty luôn là câu hỏi lớn được hầu hết các cá nhân, tổ chức đặt ra khi bắt đầu khởi nghiệp bởi vì quyền lợi và nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức sẽ luôn gắn liền […]
Read more