Tin Tức

Quốc Hội Biểu Quyết Thông Qua Luật Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của Luật Sở Hữu Trí Tuệ Với Tỷ Lệ 95,58%

Sáng ngày 16/6, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ. Phát biểu tại Kỳ họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, có 477 đại biểu […]
Read more