Quốc Hội Biểu Quyết Thông Qua Luật Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của Luật Sở Hữu Trí Tuệ Với Tỷ Lệ 95,58%

  • Trang Chủ
  • Tin Tức
  • Quốc Hội Biểu Quyết Thông Qua Luật Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của Luật Sở Hữu Trí Tuệ Với Tỷ Lệ 95,58%

Sáng ngày 16/6, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.


Phát biểu tại Kỳ họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, có 477 đại biểu tham gia biểu quyết (chiếm tỷ lệ 95,78%), trong đó có 476 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành với việc thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ (chiếm tỷ lệ 95,58%). Với kết quả trên, Quốc hội đã thông qua toàn bộ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

[Nguồn]: https://quochoi.vn/tintuc/Pages/tin-hoat-dong-cua-quoc-hoi.aspx?ItemID=65766&fbclid=IwAR0j-5HGNdFiNJ7cw33UlB2XTIUkzcU1CfofpeQ1k9nHZh_hGPjnXpPjNjQ